ประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสาร จากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

พิมพ์

ประกาศแจ้งร้านค้าที่ได้รับใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ รายเดิมที่ใบอนุญาตใกล้หมดอายุ สามารถติดต่อขอใบอนุญาตได้ล่วงหน้า 90 วัน ก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ ซึ่งผู้ที่จะต่อใบอนุญาต ในปี 2565 นี้ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามปกติ การยื่นขอต่อใบอนุญาตสามารถยื่นต่อใบอนุญาตได้ที่ร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น (7-11) ทุกสาขา แต่ท่านอย่าลืมขอให้พนักงานพิมพ์ใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จรับเงินด้วย หากใบอนุญาตหมออายุแล้วให้ยื่นติดต่อที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม หมู่ที่ 3 ตำบลลาดใหญ สำหรับร้านค้าใดที่ไม่ต่อใบอนุญาต หรือขายสุรา ยาสูบ และไพ่ โดยไม่มีใบอนุญาต มีโทษปรับห้าพันบาท ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้า ที่จำหน่ายสุรา ยาสูบ และไพ่ ดำเนินการขอต่อใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตจะหมดอายุให้เรียบร้อย หรือท่านสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.034-717208 ในวันและเวลาราชการ

alt