ขอเชิญร่วมโครงการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา

พิมพ์

ขอเชิญร่วมโครงการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา และ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00 – 12:00 น.

ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีบางขันแตก

ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

alt